Fullmånen steg upp, ett vackert skådespel som inte bilder kan ge rättvisa åt.