Ordförande Maria hälsar Linda och åhörarna välkomna.