Gör en skiss på din trädgård och dela in i områden eventuellt med olika teman.