Jörgen Larsson visade vad man bör tänka på vid beskärning.