Villa Arnäs, Kristinehamn. En äldre villa trädgård med gamla fina fruktträd och en del perenner och prydnadsbuskar som hör äldre trädgårdar till. Trädgården har under åren fått moderna inslag med mer rabatter och odlingsbäddar. Trädgården omgärdas av syrenhäckar.