Ordförande Maria Andersson här med avtackde styrelsesuppleant Bea Melwinson och revisor Margaretha Gavelius